Inherits="school_assessment_schedule" %> Vissanji Academy

Admission 2019 - 20. Open for Playschool, Nursery and Jr. K.G. Click- Online Admission tab (2019...  | 

vissanjiacademy

ICSE Board Results

NO. OF STUDENTS APPEARED : 77
NO. OF STUDENTS PASSED : 77
HIGHEST PERCENTAGE : 97%
SCHOOL AVERAGE : 89%

Percentage No. of students
90% - 100% 41
80% - 89% 26
70% - 79% 8
60% - 69% 2

TOP 15 RANKERS

Sr.No. Candidate Name Percentage
1 DEV SHAH 97.00
2 MAITREYEE SATHE 96.67
2 KHUSHI PARIKH 96.67
3 ARYAN VARMA 96.33
3 UTKARSH KUMAR 96.33
4 VAEDIK KHATOD 95.50
4 ARNAV KOCHAR 95.50
5 HARDIK SANGHAVI 95.33
5 GUNJAN JAIN 95.33
5 PRATHAM SHAH 95.33
6 JANAK PATEL 95.17
7 SHANTANU BAWARI 95.00
Sr.No. Candidate Name Percentage
7 ISHANI BAPAT 95.00
8 JYOTIRADITYA SHETTY 94.83
8 VIDHI KONTHAM 94.83
9 BHAVYA MATTA 94.67
10 ADVIK SAMTANI 94.33
10 SANSKRITI SHAH 94.33
11 ARNESH KOCHAR 94.17
12 DIKSHITA PILLAI 94.00
13 SHRIYA VORA 93.83
14 NIKHIL ALEXANDER 93.67
15 PRERANA ACHAR 93.50
15 SIDDHANT BANG 93.50
SUBJECT TOPPERS

ENGLISH - MAITREYEE SATHE (94), ARNAV KOCHAR (94)
HINDI - ISHANI BAPAT (99), DIKSHITA PILLAI (99), KHUSHI PARIKH (99)
MATHEMATICS - KHUSHI PARIKH (100)
SCIENCE - ARNAV KOCHAR (98)
SOCIAL ST. - KHUSHI PARIKH (100)
COM. STUDIES - ARYAN VARMA (100), MAITREYEE SATHE (100), DEV SHAH (100), ANIKET PATEL (100)
E.V.S. - PRAVAKSHA VAGHASIYA (96)
ART - MAITREYEE SATHE (95)
COMPUTER APPL. - BHAVYA MATTA (99), GUNJAN JAIN (99) PRERANA ACHAR (99)
PHYICAL EDU. - HARDIK SANGHAVI (100)
TECH. DRAWING - JYOTIRADITYA SHETTY (99)

Connect With Us

Vissanji Academy
Dr. S. Radhakrishna Marg, Old Nagardas Road, Andheri East, Mumbai- Maharashtra 400069
Tel No.: 022 - 66992003/4/5
E-mail : info@vissanjiacademy.com

Download App

Use URL: vissanjicampuscare.in